Актуално

10.09.2021 - Обяви за подбор на кандидати за заемане на длъжностите образователен медиатор и социален работник по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за Успех”...    Прочети повече ...

10.08.2021 - ДАЕУ-13100 за информиране на родителите на деца, записани в първи и осми клас, за отпускане на еднократна помощ...    Прочети повече ...

01.07.2021 - В училището се работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, по който основните дейности са закупуване...    Прочети повече ...

За Лом

Град Лом се намира в област Монтана. Разположен е на брега на река Дунав, при устието на нейния приток – река Лом. Намира се на 49 км северно от Монтана, на 56 км югоизточно от Видин и на 42 км западно от Козлодуй.


Градът е наследник на древно селище, основано от траките с името Артанес, разраснало се по-късно в римската крепост Алмус (29 г.).