Актуално

01.11.2021 - Награди на проведения регионален ученически конкурс за рисунка, есе и презентация на тема "С дух на будител"....    Прочети повече ...

23.09.2021 - РД-05-654 от 21.09.2021 г. относно процедура за обучение на ученици в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда...    Прочети повече ...

10.09.2021 - Обяви за подбор на кандидати за заемане на длъжностите образователен медиатор и социален работник по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за Успех”...    Прочети повече ...

За Лом

Град Лом се намира в област Монтана. Разположен е на брега на река Дунав, при устието на нейния приток – река Лом. Намира се на 49 км северно от Монтана, на 56 км югоизточно от Видин и на 42 км западно от Козлодуй.


Градът е наследник на древно селище, основано от траките с името Артанес, разраснало се по-късно в римската крепост Алмус (29 г.).