Актуално

01.03.2021 - От 01.03.2021 г. училището работи по Проект "Успешни заедно" Договор № BG05M2OP001-3.007-0007-C01 процедура "МИГ ЛОМ" мярка 7 „Достъп до качествено образование...    Прочети повече ...

06.02.2021 - РД-20-147 от 04.02.2021 г. относно процедура за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда...    Прочети повече ...

02.02.2021 - Заповед и график за възстановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици от 5 до 7 клас от ОУ „Христо Ботев“ гр. Лом, считано от 04.02.2021 г....    Прочети повече ...

За Лом

Град Лом се намира в област Монтана. Разположен е на брега на река Дунав, при устието на нейния приток – река Лом. Намира се на 49 км северно от Монтана, на 56 км югоизточно от Видин и на 42 км западно от Козлодуй.


Градът е наследник на древно селище, основано от траките с името Артанес, разраснало се по-късно в римската крепост Алмус (29 г.).