Актуално

23.05.2022 - IV ОУ „Христо Ботев” информира за предстоящи обучения на педагогическите специалисти с тема на обучението "Работа в екип", с място на повеждането...    Прочети повече ...

03.12.2021 - Обява за избор на фирма за текущ ремонт. Необходими документи: Оферта с количествено-стойностна сметка. Краен срок за получаване на предложенията 10.12.2021 г. ...    Прочети повече ...

01.11.2021 - Награди на проведения регионален ученически конкурс за рисунка, есе и презентация на тема "С дух на будител"....    Прочети повече ...

За Лом

Град Лом се намира в област Монтана. Разположен е на брега на река Дунав, при устието на нейния приток – река Лом. Намира се на 49 км северно от Монтана, на 56 км югоизточно от Видин и на 42 км западно от Козлодуй.


Градът е наследник на древно селище, основано от траките с името Артанес, разраснало се по-късно в римската крепост Алмус (29 г.).