Прием на ученици


Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година


График на изпълнението на утвърдения план-прием за учебната 2024/2025 година


Становище от Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" гр. Лом относно план-приема за учебната 2024/2025 година


Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година


График на изпълнението на утвърдения план-прием за учебната 2023/2024 година


Становище от Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" гр. Лом относно план-приема за учебната 2023/2024 година


Училищен план-прием за учебната 2022/2023 година


Училищен план-прием в I и V клас през учебната 2022/2023 година


График на изпълнението на утвърдения план-прием в I клас и V клас за учебната 2022/2023 година


Становище от Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" гр. Лом относно план-приема в I и V клас през учебната 2022/2023 година


Заявление за прием в група за задължително предучилищно образование (Приложение №1а)


Заявление за прием в първи клас (Приложение №1)


Заявление за прием в пети клас (Приложение №1)


Заявление за записване (Приложение №2)Страницата е създадена на: 08.12.2020
Актуализирана на: 09.04.2024