Обществен съвет


Състав на Обществения съвет,
създаден към IV Основно училище „Христо Ботев" град Лом, област Монтана

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Любенова Андреева-Милчева

ЧЛЕНОВЕ:
1. Анжело Христов Иванов
2. Гоца Богданова Иванова
3. Мария Иванова Крумова
4. Марушка Сашкова Милчева

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Аида Апостолова Кирилова
2. Иванка Георгиева Георгиева
3. Мария Василева Георгиева


Дейност на Обществения съвет и организация на работа


График на дейностите за изпълнението на утвърдения прием за учебната 2021/2022 година


Покана относно план-приема в I и V клас през учебната 2021/2022 годинаСтраницата е създадена на: 13.01.2021
Актуализирана на: 27.03.2021