Бюджет


13.10.2021 - Становище на Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за третото тримесечие на 2021 г.


13.10.2021 - Протокол №3 от общо събрание на трудовия колектив на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.


13.10.2021 - Покана относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за третото тримесечие на 2021 г.


13.10.2021 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за третото тримесечие на 2021 г.


13.10.2021 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 30.09.2021 г.


07.07.2021 - Становище на Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за второто тримесечие на 2021 г.


07.07.2021 - Протокол №2 от общо събрание на трудовия колектив на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.


07.07.2021 - Покана относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за второто тримесечие на 2021 г.


07.07.2021 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за второто тримесечие на 2021 г.


07.07.2021 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 30.06.2021 г.


14.04.2021 - Становище на Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2021 г.


14.04.2021 - Протокол №1 от общо събрание на трудовия колектив на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.


14.04.2021 - Покана относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2021 г.


14.04.2021 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за първото тримесечие на 2021 г.


14.04.2021 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 31.03.2021 г.


Обобщен план за разходите по бюджета за 2021 година на IV ОУ "Христо Ботев", гр. Лом


План за разходите по бюджета на IV ОУ "Христо Ботев" за 2020 година


Становище от Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" относно разпределението на бюджета на училището по дейности и размера на капиталовите разходи през бюджетната 2020 година.


Протокол №10 от общо събрание на трудовия колектив на ІV ОУ „Христо Ботев” относно разпределението на бюджета на училището по дейности и размера на капиталовите разходи през бюджетната 2020 година.


Покана към Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" относно разпределението на бюджета на училището по дейности и размера на капиталовите разходи през бюджетната 2020 година.


27.01.2021 - Становище на Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за четвъртото тримесечие на 2020 г.


27.01.2021 - Протокол №4 от общо събрание на трудовия колектив на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.


27.01.2021 - Покана относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за четвъртото тримесечие на 2020 г.


27.01.2021 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за четвъртото тримесечие на 2020 г.


27.01.2021 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 31.12.2020 г.


09.10.2020 - Протокол №3 от общо събрание на трудовия колектив на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.


09.10.2020 - Покана относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за третото тримесечие на 2020 г.


09.10.2020 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за третото тримесечие на 2020 г.


09.10.2020 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 30.09.2020 г.


03.07.2020 - Становище на Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за второто тримесечие на 2020 г.


03.07.2020 - Протокол №2 от общо събрание на трудовия колектив на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.


03.07.2020 - Покана относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за второто тримесечие на 2020 г.


03.07.2020 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за второто тримесечие на 2020 г.


03.07.2020 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 30.06.2020 г.


09.04.2020 - Становище на Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2020 г.


09.04.2020 - Протокол №1 от общо събрание на трудовия колектив на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.


09.04.2020 - Покана относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2020 г.


09.04.2020 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за първото тримесечие на 2020 г.


09.04.2020 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 31.03.2020 г.Страницата е създадена на: 10.12.2020
Актуализирана на: 14.10.2021
Валидност на съдържанието: 31.12.2021