Бюджет


04.07.2024 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за второто тримесечие на 2024 г.


04.07.2024 - Отчет на разхода по бюджета за всички дейности до м. юни 2024 г. на ІV ОУ „Христо Ботев".


09.04.2024 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за първото тримесечие на 2024 г.


09.04.2024 - Отчет на разхода по бюджета за всички дейности до м. март 2024 г. на ІV ОУ „Христо Ботев".


25.01.2024 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за четвъртото тримесечие на 2023 г.


25.01.2024 - Отчет на разхода по бюджета за всички дейности до м. декември 2023 г. на ІV ОУ „Христо Ботев".


10.10.2023 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за третото тримесечие на 2023 г.


10.10.2023 - Отчет на разхода по бюджета за всички дейности до м. септември 2023 г. на ІV ОУ „Христо Ботев".


07.07.2023 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за второто тримесечие на 2023 г.


07.07.2023 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 30.06.2023 г.


12.04.2023 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за второто тримесечие на 2023 г.


12.04.2023 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 31.03.2023 г.


26.02.2023 - Вътрешни правила за работна заплата в ІV ОУ „Христо Ботев“, гр. Лом (набор от документи)


18.01.2023 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за четвъртото тримесечие на 2022 г.


18.01.2023 - Отчет на разхода по бюджета на ІV ОУ „Христо Ботев” към 31.12.2022 г.


13.10.2022 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за третото тримесечие на 2022 г.


13.10.2022 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 30.09.2022 г.


06.07.2022 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за второто тримесечие на 2022 г.


06.07.2022 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 30.06.2022 г.


13.04.2022 - Становище на Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2022 г.


13.04.2022 - Протокол №1 от общо събрание на трудовия колектив на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.


13.04.2022 - Покана относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2022 г.


13.04.2022 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за първото тримесечие на 2022 г.


13.04.2022 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 31.03.2022 г.


20.01.2022 - Становище на Обществения съвет при IV ОУ „Христо Ботев" относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за четвъртото тримесечие на 2021 г.


20.01.2022 - Протокол №4 от общо събрание на трудовия колектив на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.


20.01.2022 - Покана относно общо събрание за запознаване с Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за четвъртото тримесечие на 2021 г.


20.01.2022 - Информация за изпълнението на бюджетния план на IV ОУ „Христо Ботев" за четвъртото тримесечие на 2021 г.


20.01.2022 - Касов отчет на ІV ОУ „Христо Ботев” към 31.12.2021 г.Страницата е създадена на: 10.12.2020
Актуализирана на: 04.07.2024