Информация за контакти


Четвърто основно училище "Христо Ботев"

Адрес: 3600 Лом, общ. Лом, кв. Младеново, ул. Софийска №56
Телефон: 0971 66548
Мобилен: 0878722921
Email: info-1209004@edu.mon.bg
Интернет сайт: www.oubotev.eu


Страницата е създадена на: 24.11.2020
Актуализирана на: 18.04.2023