Новини


03.10.2023 г. - IV ОУ „Христо Ботев”, съвместно с НЧ “Събуждане-1899" Лом, обявява регионален ученически конкурс за рисунка, есе и презентация на тема "С дух на будител", посветен на 1 ноември - Ден на народните будители.


15.09.2023 г.- Свободни места в паралелките към 15.09.2023 г.:

- І клас – 13
- ІІ клас – 13
- ІІІ клас – 13
- ІV клас – 7
- V клас – 16
- VІ клас – 14
- VІІ клас - 13

07.07.2023 г. - IV ОУ "Христо Ботев" през учебната 2023/2024 година предлага извънкласни форми - футбол, характерни танци и вокална група, по НП "Заедно в изкуствата и в спорта".


26.02.2023 г. - Училищен план прием за учебната 2022/2023 г. - свободни места в паралелките към 01.03.2023 г. в IV ОУ "Христо Ботев", гр. Лом.


28.06.2022 г. - IV ОУ "Христо Ботев" през учебната 2022/2023 година предлага извънкласни форми - футбол, характерни танци и съвременни танци, по НП "Заедно в изкуствата и в спорта".


21.06.2022 г. - Обява за назначаване на образователен медиатор по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”.


23.05.2022 г. - IV ОУ „Христо Ботев” информира за предстоящи обучения на педагогическите специалисти с тема на обучението "Работа в екип".


03.12.2021 г. - IV ОУ „Христо Ботев” обявява избор на фирма за текущ ремонт. Необходими документи: Оферта с количествено-стойностна сметка. Краен срок за получаване на предложенията 10.12.2021 година.


01.11.2021 г. - IV ОУ „Христо Ботев” обявява наградените участници от проведения регионален ученически конкурс за рисунка, есе и презентация на тема "С дух на будител", посветен на 1 ноември - Ден на народните будители.


13.10.2021 г. - IV ОУ „Христо Ботев”, съвместно с Община Лом и НЧ “Постоянство-1856" Лом, обявява регионален ученически конкурс за рисунка, есе и презентация на тема "С дух на будител", посветен на 1 ноември - Ден на народните будители.


10.09.2021 г. - Обяви за назначаване на образователен медиатор и социален работник по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за Успех”.


10.08.2021 г. - ДАЕУ-13100 от 05.08.2021 относно информиране на родителите на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.


02.02.2021 г. - Заповед и график за възстановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици от 5 до 7 клас от ОУ „Христо Ботев“ гр. Лом, считано от 04.02.2021 г.Уважаеми ученици и родители,
От 24.11.2020 година учениците от ІV ОУ „Христо Ботев” преминават към дистанционно електронно обучение, поради усложнената епидемична обстановка в града и областта.
Молим за вашето съдействие за включването на учениците навреме в часовете.
Разчитаме на вас!


Разписание на учебните часове за начален етап

Учебните часове за начален етап са с продължителност 20 мин. и с 10 мин. междучасия.

1-ви час: 09:00 – 09:20 ч.
2-ри час: 09:30 – 09:50 ч.
3-ти час: 10:00 – 10:20 ч.
4-ти час: 10:30 – 10:50 ч.
5-ти час: 11:00 – 11:20 ч.
6-ти час: 11:20 – 11:50 ч.


Разписание на учебните часове за прогимназиален етап

Учебните часове за прогимназиален етап са с продължителност 30 мин. и с 10 мин. междучасия.

1-ви час: 09:00 – 09:30 ч.
2-ри час: 09:40 – 10:10 ч.
3-ти час: 10:20 – 10:50 ч.
4-ти час: 11:00 – 11:30 ч.
5-ти час: 11:40 – 12:10 ч.
6-ти час: 12:20 – 12:50 ч.
7-ми час: 13:00 – 13:30 ч.


Страницата е създадена на: 24.11.2020
Актуализирана на: 03.10.2023