Обучение от разстояние в електронна среда


02.02.2021 г. - Заповед и график за възстановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици от 5 до 7 клас от ОУ „Христо Ботев“ гр. Лом, считано от 04.02.2021 г.Уважаеми ученици и родители,
От 24.11.2020 година учениците от ІV ОУ „Христо Ботев” преминават към дистанционно електронно обучение, поради усложнената епидемична обстановка в града и областта.
Молим за вашето съдействие за включването на учениците навреме в часовете.
Разчитаме на вас!


Разписание на учебните часове за начален етап

Учебните часове за начален етап са с продължителност 20 мин. и с 10 мин. междучасия.

1-ви час: 09:00 – 09:20 ч.
2-ри час: 09:30 – 09:50 ч.
3-ти час: 10:00 – 10:20 ч.
4-ти час: 10:30 – 10:50 ч.
5-ти час: 11:00 – 11:20 ч.
6-ти час: 11:20 – 11:50 ч.


Разписание на учебните часове за прогимназиален етап

Учебните часове за прогимназиален етап са с продължителност 30 мин. и с 10 мин. междучасия.

1-ви час: 09:00 – 09:30 ч.
2-ри час: 09:40 – 10:10 ч.
3-ти час: 10:20 – 10:50 ч.
4-ти час: 11:00 – 11:30 ч.
5-ти час: 11:40 – 12:10 ч.
6-ти час: 12:20 – 12:50 ч.
7-ми час: 13:00 – 13:30 ч.


Страницата е създадена на: 15.11.2020
Актуализирана на: 13.05.2022