Защита на личните данни


Политика за поверителност на ОУ "Христо Ботев", гр. Лом

Заявление за искане за упражняване на права

Политика за мрежова и информационна сигурност в IV ОУ "Христо Ботев", гр. Лом

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в IV ОУ "Христо Ботев", гр. ЛомИнформация и данни за контакт с Администратора

Наименование: ІV Основно училище „Христо Ботев”
ЕИК/Булстат: 000311600
Адрес: ул. Софийска №56, гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана
Телефон: 0878722921
Ел. поща: ou_hbotev_lom@abv.bg
Интернет страница: www.oubotev.eu


Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните

Име: Елка Ангелова Георгиева
Ел. поща: ou_hbotev_lom@abv.bg
Тел.: +359 971 66548


Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни

Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg


Страницата е създадена на: 15.01.2021
Актуализирана на: 30.11.2021