Защита на личните данни


Политика за бисквитките

Политика за поверителностИнформация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: ІV Основно училище „Христо Ботев”
ЕИК/Булстат: 000311600
Адрес: ул. Софийска №56, гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана
Телефон: 0878722921
Ел. поща: ou_hbotev_lom@abv.bg
Интернет страница: http://oubotev.eu


Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Име: Живко Павлов, пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните
Ел. поща: office@adpo.bg
Тел.: +359 2 492 0 112


Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: офис: гр. София, България
ул. Козлодуй 62, ет. 1, офис 3
Интернет страница: https://www.adpo.bg


Страницата е създадена на: 15.01.2021
Актуализирана на: 15.01.2021
Валидност на съдържанието: 31.12.2021