История на училището


IV ОУ Христо Ботев През 2020 г се навършват 157 години от основаването на ОУ „Христо Ботев“ гр. Лом, кв. Младеново. Училището е основано през 1863 година.
Първият учител в него е бил даскал Върбан от махалата Кален поток, съставна част на кв. Младеново. От основаването си до сега училището се е помещавало в различни сгради.
От 1863 до 1879 година - в килията при старата църква до река Лом. Тук съвсем малко младежи са учили славянската азбука и славянските книги “Наустница“ и „Светче“.
От 1879 до1912 година училището се пренася в новопостроената сграда в средата на селото. В нея е имало две стаи и малък килер, а по средата оджак с комин. Една от стаите е била класна стая, а другата е служила за общинско управление. В тази класна стая единствения учител е обучавал десетина момчета от I до IV отделение.
От 1888 година започва да расте броя на учителите и учениците. Това наложило общинското Управление да се ремонтира и да се повишат класните стаи на 3 за четирите отделения.
Постепенно нарастващият брои на учениците по-късно налага да се вземат три-четири класни стаи. Това обаче пораждало много неудобства и наложило построяването на нова сграда.
През 1929 година в с. Голинци се открива и прогимназия.
През 1930 г. се построява и училище на Ковачишко шосе с пет класни стаи и две канцеларии. Новото училище се назовава „Климент Охридски“. По решение на учителския съвет прогимназията се помещава в него.
През 1944 г. прогимназията се премества в централното училище, което от основаването си до днес носи името „Христо Ботев“. От този момент то е основно училище.
През 1959 г. започва реконструкция на училищната сграда - след направената надстройка и пристройка тя увеличава класните стаи на 19, една работилница, един физкултурен салон, кухненски блок, столова и библиотека.
Всяка една от 157-те години история на училището има своето значение за неговото съществуване, независимо от историческия момент и във всяка една са полагани основите на съвременното училище.

Нови технологии

През 2007 г. по програма на МОМН училищата се оборудваха с компютърни зали. Нашата компютърна зала стартира с 10 компютъра и един сървър, напълно оборудвани с всичко необходимо. Достави се и принтер, скенер и копирна машина. Навлизането на новите технологии предложи и навлизането и развиването на информационната техника в училище. Свързването им към интернет още повече повиши възможностите на кабинета. В часовете е интересно и забавно. Работата с компютрите засили интереса на децата в часовете и направи учениците ни компютърно грамотни.
В рамките на дарителската кампания за подпомагане образованието в България, в 10 български училища в различни райони бяха направени 10 интерактивни класни стаи.
Самата кампания се подпомага от Министерството на образованието, младежта и наука. Целта на кампанията е да се подпомогне образованието на млади момичета. Оборудването представлява мултимедиен проектор, интерактивна дъска и специална писалка, с която се пише. През 2013 година нашето училище беше избрано и се направи нов кабинет за тези цел. Това даде нова визия на компютърните технологии и предизвика интерес у учениците ни към тях.
Създаде се и библиотека към училището, която разполага с много детска и научна литература.
По проект се обнови и физкултурният салон, който е оборудван с фитнес уреди и е привлекателна среда за учениците.
Обособи се и театрален салон, където учениците показват своите таланти и честват различни празници.


Страницата е създадена на: 03.12.2020
Актуализирана на: 03.12.2020