Списък на членовете на педагогическия съвет


1. Дафинка Димитрова Борисова - директор
2. Дора Кирилова Христова - старши учител, начален етап
3. Наталия Жориева Георгиева - старши учител, начален етап
4. Мирослава Цветомирова Иванова
5. Лина Иванова Димитрова - старши учител, начален етап
6. Илка Иванова Илиева
7. Светлана Доротеева Илиева - старши учител, прогимназиален етап
8. - учител по математика
9. Росица Маринова Кулинска
10. Елка Ангелова Георгиева - старши учител, прогимназиален етап
11. Антоан Валериев Ангелов
12. Дафин Данаилов Петров - старши учител, прогимназиален етап
13. Огняна Петкова Кирилова


Страницата е създадена на: 24.11.2020
Актуализирана на: 15.09.2023