Списък на членовете на педагогическия съвет


1. Дафинка Димитрова Борисова - директор
2. Цветана Александрова Лозанова - старши учител, начален етап
3. Лина Иванова Димитрова - старши учител, начален етап
4. Дора Кирилова Христова - старши учител, начален етап
5. Наталия Жориева Георгиева - старши учител, начален етап
6. Елка Ангелова Георгиева - старши учител, прогимназиален етап
7. Светлана Доротеева Илиева - старши учител, прогимназиален етап
8. Владимир Генадиев Рангелов - старши учител, прогимназиален етап
9. Валери Георгиев Яков - старши учител, прогимназиален етап
10. Габриела Иванова Борисова - старши учител, прогимназиален етап
11. Дафин Данаилов Петров - старши учител, прогимназиален етап
12. Наташа Боянова Петрова - старши учител, ресурсен


Страницата е създадена на: 24.11.2020
Актуализирана на: 24.11.2020